Sự Bền Vững Của Việc Mua Sắm đồ Secondhand

SECONDHAND – GIẢI PHÁP MANG TÊN THỜI TRANG XANH

Thời trang Secondhand là mô hình thời trang chuyên bán lại quần áo đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt cùng mẫu mã đa dạng, phong cách độc đáo, riêng biệt. Những năm gần đây, thời trang secondhand được đông đảo các bạn trẻ đón nhận vì nó gắn liền với tính bền vững, thân thiện với môi trường đi kèm với giá cả phải chăng. Nếu thời trang nhanh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thì thời trang Secondhand lại hướng về sự bền vững trong việc tái sử dụng đồ cũ, giảm thiểu rác thải.

Một trong những tác hại của thời trang nhanh là gây ra lượng rác thải lớn. Việc sản xuất quần áo mới liên tục dẫn đến lượng rác thải ngày càng tăng, góp phần vào ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Những hình ảnh về rác thải thời trang chất thành núi tạo thành sa mạc rác thải áo quần, phải tốn rất nhiều năm để phân hủy trong đất là cái giá phải trả cho việc mua sắm và lãng phí của con người.

Với tiêu chí “cũ người mới ta”, quần áo Secondhand đáp ứng được sự biến hóa đa dạng phong cách thời trang của khách hàng. Thời trang Secondhand tái sử dụng những bộ cánh cũ, góp phần giúp giảm thiểu sự lãng phí và tăng cường sử dụng lại các sản phẩm, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó, tái sử dụng quần áo cũ còn giúp giảm thiểu sự tiêu thụ nước trong quá trình sản xuất quần áo mới và bảo vệ môi trường nước.

Trong bài viết về “THỜI TRANG NHANH – MỐI ĐE DỌA TỚI MÔI TRƯỜNG” chúng tôi đã đề cập đến việc sử dụng các chất thải hóa học trong khâu xử lý vải, xử lý nước nhiễm thuốc nhuộm trong việc sản xuất vải, vấn đề hao tổn nhiều nguyền tài nguyên, nhiên liệu hay ảnh hưởng từ khí thải nhà máy trong lĩnh vực thời trang đã đe dọa tới môi trường không ít. Tái sử dụng quần áo tránh được một số việc sử dụng nước và phân bón, khí thải nhà kính và các tác động khác do sản xuất quần áo mới. Một nghiên cứu năm 2017 trên Tạp chí Sản xuất sạch hơn đã tiến hành đánh giá vòng đời của một chiếc áo phông cotton, một chiếc quần jean và một chiếc váy polyester. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tăng gấp bốn lần tuổi thọ trung bình của các mặt hàng này dẫn đến tiết kiệm 75% lượng nước ngọt được sử dụng để nhuộm và các quy trình khác. [1] Thời trang Secondhand ra đời như một giải pháp xanh để giảm thiểu sự tác động của lĩnh vực này đối với môi trường.

Bài tham khảo:  Câu Chuyện Thú Vị Về Những Chiếc Túi Xách Secondhand

Nếu bạn muốn mua quần áo với phân khúc giá rẻ, bền, mẫu mã đa dạng và độc đáo thì hãy tham khảo các cửa hàng ký gửi và tiết kiệm trực tuyến như: thredUP, Vestiaire Collective, eBay và Poshmark cung cấp các tùy chọn bền vững và giá cả phải chăng để cập nhật tủ quần áo của một người. Bằng cách mua quần áo cũ, bạn đang giữ chúng tránh xa các bãi rác và giảm lượng khí thải carbon cũng như góp phần kéo dài vòng đời của quần áo, bảo tồn các nguồn tài nguyên như năng lượng, nước, vật liệu và đất đai; đồng thời giúp loại bỏ quần áo không dùng đến ra khỏi bãi rác [2]. Thời trang Secondhand đã trở nên đặc biệt phổ biến với thế hệ trẻ, những người thích xu hướng phong cách độc đáo khi bán lại [3]. Vì vậy, mua sắm trực tuyến tại các cửa hàng tiết kiệm có thể tiếp cận và toàn diện, đồng thời mang lại những lợi ích đáng kể cho môi trường góp phần giúp cho hành tinh của chúng ta trở nên xanh – sạch – đẹp.

Việc tái sử dụng quần áo trong các công tác thiện nguyện và tạo ra ngành thời trang Secondhand một mặt là tích cực, nhưng mặt khác lại tạo ra sự chủ quan trong việc sản xuất và “thải” ra quá nhiều sản phẩm. Bởi, đến cuối cùng khi không còn giá trị sử dụng thì tất cả quần áo đều sẽ được đem ra bãi rác và phải mất đến hai trăm năm hoặc hơn để tiêu hủy được. Vì vậy điều chúng ta cần làm là chống lại chủ nghĩa tiêu dùng quá mức, hãy đặt câu hỏi bản thân có thật sự cần mua một món đồ mới trong tủ đồ có quá nhiều quần áo? Hướng đến thời trang bền vững là sử dụng một món đồ đến khi chúng không còn khả năng sử dụng được nữa chứ không phải sử dụng một món đồ cũ vì nó “cũ người mới ta” và sau đó nó lại trở thành món đồ cũ bị chúng ta vứt xó.

Bài tham khảo:  Mẹo Thương Lượng Giá Khi Mua Túi Xách Secondhand

Hãy mua sắm một cách thận trọng và khôn ngoan, nhất là vào thời đại lĩnh vực thời trang phát triển mạnh mẽ và các chiến lược quảng cáo đang hấp dẫn người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm.

SECONDHAND – GREEN FASHION SOLUTION

Secondhand fashion is a fashion model specializing in reselling used clothes with good quality, diverse designs, and unique styles. In recent years, young people have widely embraced secondhand fashion because it is associated with sustainability, environmental friendliness, and affordable prices. If fast fashion negatively affects the environment, secondhand fashion is about sustainability in reusing old things and minimizing waste.

One of the harmful effects of fast fashion is that it causes large amounts of garbage. The constant production of new clothes leads to increasing waste, which contributes to environmental pollution and affects human health. The images of fashion waste piling up into mountains to form a desert of clothing waste, which takes years to decompose in the soil, are the price to pay for human procurement and waste.

With the criterion of “old and new,” secondhand clothes meet the diverse transformation of fashion styles of customers. Secondhand fashion reuses old outfits, contributing to reducing waste and increasing the reuse of products, protecting the environment, and saving resources. In addition, reusing old clothes also helps to reduce water consumption during the production of new clothes and watch the water environment.

In the article “FAST FASHION – A THREAT TO THE ENVIRONMENT,” we mentioned the use of chemical waste in fabric treatment, dye-contaminated water treatment in fabric production, the problem of consuming a lot of resources, fuel or the impact of factory emissions in the fashion sector that have threatened the environment a lot. Reusing clothing avoids some of the use of water and fertilizer, greenhouse gas emissions, and other impacts caused by new clothing production. A 2017 study in Cleaner Manufacturing Journal evaluated the life cycle of a cotton T-shirt, a pair of jeans, and a polyester dress. Research indicates that quadrupling the average lifespan of these items results in 75% savings in freshwater used for dyeing and other processes. [1] Secondhand fashion was born as a green solution to minimize the impact of this sector on the environment.

Bài tham khảo:  So Sánh Mua Túi Xách Secondhand Và Mua Mới

If you want to buy clothes with a cheap, durable, varied, and unique model segment, check out online consignment and savings stores such as thredUP, Vestiaire Collective, eBay, and Poshmark that offer sustainable and affordable options for updating one’s wardrobe. By buying secondhand clothes, you are keeping them away from landfills, reducing carbon emissions, and contributing to extending the life cycle of clothing, conserving resources such as energy, water, materials, and land; It also helps remove unused clothing from landfills [2]. Secondhand fashion has become especially popular with the younger generation, who prefer unique style trends when reselling [3]. Therefore, online shopping at thrift stores is accessible and comprehensive while bringing significant environmental benefits that make our planet green – clean – beautiful.

The reuse of clothing in charity work and the creation of the secondhand fashion industry are positive on the one hand. Still, on the other hand, it creates subjectivity in the production and “disposal” of too many products. Eventually, when it is no longer usable, all clothes end up in landfill and take two hundred years or more to dispose of. We must combat over-consumerism; ask yourself if you need to buy a new item in a closet with too many clothes. Sustainable fashion is about using an item until it is no longer usable, not using an old item because it is “old, new,” and then it becomes an old item that we throw away.

Shop carefully and wisely, especially in an era when the fashion industry is thriving, and advertising strategies are attracting consumers to consume products.

_____________________________________

References:

[1] Hirschlag, A. (2019, November 7). Can Secondhand Shopping Dent Fast Fashion’s Environmental Damage? Scientific American. Retrieved from:

https://www.scientificamerican.com/article/can-secondhand-shopping-dent-fast-fashions-environmental-damage/

[2] The SJ Team. 19/07/2022. 39 Online Thrift Stores For The Best Second Hand Clothing. Retrieved from: 39 Online Thrift Stores For The Best Second Hand Clothing

[3] Nguyễn Thu Hằng. Đồ Secondhand xu hướng của giới trẻ. V-ZINE. Retrieved from: https://vtv.vn/doi-song/do-secondhand-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-20220113185408079.htm

Bài viết liên quan