Điều khoản khách hàng

Để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru và công bằng, Urbanerange có các Điều khoản dành cho khách hàng như sau:

  1. Chấp nhận sử dụng: Bằng việc truy cập và sử dụng website Urbanerange.com, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi.
  2. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn trên website.
  3. Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung trên Urbanerange.com, bao gồm hình ảnh, bài viết và sản phẩm, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu đối tác. Bạn cam kết không sao chép, tái sản xuất hay sử dụng một cách thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  4. Nội dung người dùng: Mọi thông tin, bình luận hoặc đóng góp từ người dùng trên Urbanerange.com phải tuân thủ các quy định về đạo đức và pháp luật. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung không phù hợp mà không cần thông báo trước.
  5. Phương thức thanh toán: Urbanerange cung cấp các phương thức thanh toán an toàn và tin cậy cho các giao dịch mua hàng trực tuyến. Bạn có trách nhiệm đảm bảo thông tin thanh toán của mình chính xác và hợp lệ.
  6. Chính sách hoàn trả và đổi trả: Chúng tôi cam kết cung cấp chính sách hoàn trả và đổi trả linh hoạt và công bằng cho các sản phẩm mua từ Urbanerange.com. Chi tiết về điều khoản này có thể được tìm thấy trên trang Thanh toán của chúng tôi.
  7. Liên hệ và hỗ trợ: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, đơn hàng hay các câu hỏi khác. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.
  8. Thay đổi điều khoản: Urbanerange có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
  9. Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Urbanerange đối với bạn không vượt quá giá trị thực của đơn hàng mà bạn đã đặt mua trên website.
  10. Luật áp dụng: Các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Urbanerange.com sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Hãy đọc và hiểu rõ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này trước khi tiếp tục sử dụng website Urbanerange.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.