Chính sách Bảo mật của Urbanerange.com

Chào mừng bạn đến với Urbanerange.com – nơi chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc thực hiện giao dịch trên website của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, để liên lạc và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên website.

3. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh, kỹ thuật và quản lý thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoài trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc khi có sự đồng ý của bạn.

5. Quyền lựa chọn và truy cập

Bạn có quyền lựa chọn từ chối cung cấp thông tin cá nhân và bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và kiểm tra định kỳ để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi tại Urbanerange.com. Chúng tôi cam kết tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc và biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • Địa chỉ: 25 Cửu Long, P15, Quận.10, HCM
  • Điện thoại: 028 7312 6200
  • Email: urbanerange@gmail.com